Դիպլոմային աշխատանքիս գրախոսությունը

Գայանե Վարդանյանի աշխատանքում կարևորում եմ այն փաստը, որ նա ոչ
միայն տեսականորեն ներկայացրել , այլ թեմայի վրա աշխատելիս պրակտիկաներ է իրականացրել Երևանի մի շարք գրադարաններում, ինչպես նաև «Զանգակ»հրատարակչությունում, որոնք էլ նպաստել են նրա աշխատանքի կատարմանը: ՈՒսումնական պրակտիկան հատկապես « Փափազյան » գրադարանում
անցկացնելով, նա ներկայացրել է այդ գրադարանի աշխատանքը, առաքելությունը ,
մանրամասնել իր պրակտիկայում ձեռք բերած գիտելիքներն, ուսուցողական նյութերը,
որոնց ծանոթացել, ուսումնասիրել է «Փափազյան» գրադարանում:
Աշխատանքում նաև ծանոթացրել է գրադարանի կարգ ու կանոնին, պայմաններին,
տեխնոլոգիաներին, սպասարկման բաժնի աշխատանքին, որոնք մի
ամբողջականություն են կազմում: Իր աշխատանքով ներկայացրել է գրադարանավարի
զարգացվածության այն աստիճանը, որը պետք է համապատասխանի այսօրվա
հասարակության պահանջներին: Իր մտորումներն արտահայտել գրքի կարևորության,
այն կարդալու անհրաժեշտության մասին:
Նա այնքան բացատրական ու հետաքրքիր է ներկայացրել իր պրակտիկան նշված
գրադարանում, որ կարդալիս կարծես անմիջական մասնակից ես դառնում այդ
գրադարանի գործունեությանը:

Գրախոս՝ Շամիրամ Պողոսյան

Реклама

Դիպլոմային աշխատանք

загруженное

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի պետական քոլեջ

«Գրադարանային գործ» բաժին

Դիպլոմային աշխատանք

Թեմա՝ Հայաստանյան ժամանակակից գրադարաններ. «Փափազյան» գրադարան

Գայանե Վարդանյան

Պրեզենտացիա

Եզրակացություն

Մարդկության մտքի զարգացման ողջ պատմությունը կապված է գրքի և գրադարանների հետ և ուսումնասիրելով այն, պարզ է դառնում, որ  բոլոր ժամանակներում էլ մարդիկ ունեցել են դրա պահանջը, այդ իսկ պատճառով դարերով պահպանել և փոխանցել են սերնդեսերունդ մարդկության զարգացման  համար շատ կարևոր այդ ժառանգությունը: Գրադարանների զարգացվածությունը տարբեր ժամանակներում համապատասխանել է հասարակության պահանջներին: Արդեն մեր օրերում՝ զարգացած տեխնոլոգիաների դարաշրջանում, տեղեկատվական հոսքերի ժամանակակից աշխարհում, երբ մարդիկ ապրում և շնչում են «նոր դարի թթվածին» համարվող տեղեկատվությամբ, անհրաժեշտություն առաջացավ ստեղծել էլեկտրոնային գրադարաններ:  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով  հնարավորություն ընձեռվեց  առցանց ընթերցելու՝ թերթեր, ամսագրեր, գրքեր: Փոխվեց  գրադարանավարի գործառույթները: Գրադարանավարը դարձավ տեղեկատվական ոլորտի փորձագետ, ով պետք է տիրապետի տվյալների որոնման և արտածման, գիտելիքների կառավարման, տեղեկատվության նախագծման և մատուցման գործընթացներին: Այսօր, արդեն, աճում է պահանջարկը ոչ թե տպագիր, այլ էլեկտրոնային գրքի: Ընթերցասերների մեծ մասը իր սիրած գրքերը, թերթերը, ամսագրերը ընթերցում է առցանց: Սակայն տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության այս ժամանակաշրջանում, որքան էլ կատարյալ լինեն և աճի էլեկտրոնային պարբերականների թիվը, կարծում եմ, որ գրադարանը դեռ երկար ժամանակ կշարունակի մնալ մարդկանց ինտելեկտուալ հավաքատեղի, որքան էլ կատարելագործվի ընթերցելու հարմար միջոցներն ու տարբերակները, տպագիր տեղեկատվամիջոցները անփոխարինելի դեր ունեն մեր կյանքում և վիրթուալ գրադարաններն ու գրքերը միևնույննե չեն կարող ապահովել այն ջերմ, գրքերի բույրով լցված միջավայրը, ինչպիսին՝  գրադարանն է: Ի վերջո այս ամենը արվում է այն նպատակով, որպեսզի խրախուսվի ընթերցանությունը, աճի ընթերցողների քանակը, և արդյունքում ունենանք կիրթ և տեղեկացված հասարակություն, հակառակ դեպքում այս ամենը կդառնա անիմաստ…

 

 

 

 

 

Ներածություն

Գրադարանն իր անսպառ գանձարանով համեմատվել է տիեզերքի, իսկ գիտելիք որոնող ընթերցողները՝  կյանքի իմաստ որոնողների հետ… (Խորխե Լուիս Բորխես)

Սույն դիպլոմային աշխատանքի թեման «Փափազյան» գրադարանն է: Դիպլոմային աշխատանքի շրջանակներում, մինչև «Փափազյան» գրադարանին անդրադառնալը, հարկ եմ համարել բաժիններով ներկայացնել.

∗ գրքի ստեղծման պատմությունը

∗ տպագրության գյուտը

∗ գրադարանների ստեղծման պատմությունը

∗ աշխարհի հնագույն գրադարանները

∗ գրադարանների ստեղծումը և տպագրության զարգացումը Հայաստանում

∗ էլեկտրոնային գիրք

∗ «Գրքի բնավորությունը»

Դեռևս  հնագույն ժամանակներից  սկսած գիտելիքը համարվել է բարձրագույն արժեք, ինչը պահպանելու և փոխանցելու համար մարդիկ անհրաժեշտություն են զգացել ստեղծելու որևէ նյութական հիմք այն գրառելու համար… Այդ նպատակով օգտագործել են բազմաթիվ միջոցներ, ներառյալ մագաղաթները, որոնք ցավոք հասանելի չեն եղել հասարակության բոլոր խավերի համար, թանկարժեք լինելու պատճառով… Սակայն 15-րդ դարի կեսին արված տպագրության գյուտը   հեղափոխություն է կատարում ընթերցանության ոլորտում: Նվազում է գրքի ինքնարժեքը, բարձրանում գրագիտության, գրաճանաչության մակարդակը, արդյունքում  ընթերցանության նյութերը հասանելի են դառնում  ավելի լայն զանգվածների։ Ժամանակի ընթացքում  մեծ զարգացում են ապրում նաև  գրադարանները, որոնք  համարվում են մշակութային հնագույն ինստիտուտներ՝ ստեղծված մարդու կողմից և մարդու համար: Պատմական և մշակութային զարգացման ընթացքում գրադարանը չի կորցրել իր ստեղծագործական դերը, ավելին, այն շարունակում է զարգանալ հասարակության նոր սոցիալ –մշակութային մոտեցումներին համապատասխան:

Թվանշային տեխնոլոգիաների զարգացումը, մասնավորապես համացանցի առկայությունը հնարավորություն  տվեց մարդկության մշակութային ժառանգությունը հասանելի դարձնելու աշխարհի ցանկացած մասում:

Համակարգիչների մուտքը հեղաշրջում կատարեց տեղեկատվական պահոցներում: Համացանցի առկայությունը առաջ բերեց գրադարանների, թանգարանների, արխիվների աշխատանքի նորովի կազմակերպմանը:

Հասնելով մեր օրեր, ժամանակակից գրադարանային գործի նկարագրության մեջ անդրադարձել եմ մասնավորապես «Փափազյան» գրադարանին: Թեմայի վրա աշխատելիս բազմաթիվ պրակտիկաներ եմ իրականացրել Երևանի մի շարք գրադարաններում, ինչպես նաև Զանգակ հրատարակչությունում, որոնք էլ նպաստել են սույն աշխատանքի իրականացմանը:

Երրորդ բաժնում հանգամանալից ներկայացրել եմ «Փափազյան» գրադարանը:

Աշխատանքս ավարտվում է եզրակացությամբ և վերջում նշված է գրականության այն ցանկը, որտեղից օգտվել եմ:

Նաև ներկայացրել եմ թեմային համապատասխան տեսանյութեր և նկարաշարեր:

 

ժամանակակից գրադարաններ «Փափազյան» գրադարան

загруженное

Ուսումնական պրակտիկայի ընթացքում հնարավորություն եմ ունեցել մի քանի անգամ լինելու «Փափազյան» գրադարանում, մանրամասն ծանոթանալու գրադարանում ծավալվող գործընթացին: Գրադարանի գործունեությունը սկսվել է 1991 թվականից՝ համալսարանի հիմնադրումից անմիջապես հետո։ Այն անվանակոչվել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի առատաձեռն բարերար՝ Փափազյան ընտանիքի անունով։ Վերջին տարիների ընթացքում գրադարանը մեծ զարգացում է ապրել՝ կիրառելով ժամանակակից մեթոդներ կառավարման մեջ և ներդնելով նորագույն տեխնոլոգիական լուծումներ։ «Փափազյան» գրադարանը Հայաստանի միակ բաց գրադարանն է և այժմ ունի տասնյոթ հազար ընթերցող, որոնք հիմնականում օգտվում են էլեկտրոնային տարբերակից:

Читать далее ժամանակակից գրադարաններ «Փափազյան» գրադարան

About my family

maxresdefault

Dear Yoko

Let me tell you about my family. I live with my mum, my dad and my big sister. We live in California. My mum’s name is Carmen. She’s Mexican and she speaks English and Spanish. She’s a Spanish teacher. She’s short and slim, she’s got long, brown hair and brown eyes. My dad’s name is David. He’s American. He’s tall and a little fat! He’s got short brown hair and blue eyes. He works in a bank. My sister Shania is 14 and she loves listening to music. She listens to music all the time! She’s got long brown hair and green eyes, like me. I’ve got long hair too. We’ve got a pet dog, Brandy. He’s black and white and very friendly.

Write soon and tell me about your family.

Love

Kelly

Читать далее About my family

Փորձառության ամփոփում

загруженное (7)

Մայիսի 19-ին «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանում տեղի ունեցավ կլոր սեղան- քննարկում, փորձառության (պրակտիկայի) ամփոփում: Ներկա էինք «Գրադարանային գործ» մասնագիտության ուսանողներս, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի տնօրեն՝  Ա. Բլեյանը, Թվանշանային գրադարանի տեխնոլոգիական ղեկավար՝  Հովհաննես  Կիզոգյանը, քոլեջի դասավանդող՝ Գայանե Թերզյանը, արխիվավար՝ Մարգարիտա Հարությունյանը, «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի ղեկավար՝ Լուսինե Ալեքսանյանը  և գրադարանավար՝ Նոննա Գրիգորյանը:

img-c2eff33b4aa068766b1303bbf07f81e7-v1

Մեզնից յուրաքանչյուրը խոսեց  ուսումնառության  երկու տարիների ընթացքում  ձեռք բերած մասնագիտական հմտությունների, գիտելիքների, ուսումնական նպատակով նախատեսված պրակտիկաների ընթացքում ունեցած փորձի մասին: Քննարկումները շարունակվեցին, հնչեցին  մի շարք կարևոր հարցեր և պատասխաններ, փորձառու մասնագետների կողմից՝  խորհուրդներ և նոր առաջարկներ… Բոլորը  միանշանակ կարևորեցին ժամանակակից գրադարանավարի գործում  համակարգչային ծրագրերի իմացությունը և գրադարանների համալրումը  համակարգիչներով և ժամանակակից այլ տեխնիկայով, գրադարանային գործի զարգացման համար:

Это слайд-шоу требует JavaScript.